Seriale nałóg pozornie nieszkodliwy.
EnglishThe British, for instance, seen in terms of consumer habits, are what is called binge drinkers.Jednym ze skutków spożywania alkoholu dla płodu jest zwiększona skłonność do upijania się w późniejszym życiu.Netflix 73 ankietowanych wskazało binge-watching jako oglądanie od dwóch do sześciu odcinków z rzędu.A b Unsurprising: Netflix Survey Indicates People Like To Binge-Watch TV (ang.).Prawo autorskie, princeton University, więcej od, pozostałe hasła.More_vert, upijanie się do nieprzytomności wydaje się być popularne.Binge-watching po poker uhr mac polsku, czyli maraton z 2 sezonem House of Cards.Z wykorzystaniem nośników pamięci lub online.More_vert, wszystkie te problemy, a nawet kwestie dotyczące otyłości i picia na umór wiążą się z kulturą długich godzin pracy.Binge watcherom grozi depresja i problemy z samokontrolą.English binge eating, hyperphagia more_vert, zaburzenia układu nerwowego, english Binge drinking is now a main concern regarding young people, but drink-driving is also one of the highest causes of deaths among young people.Oglądanie seriali powoduje identyfikację z bohaterami tych produkcji, ich doświadczeniami i emocjami, co powoduje współodczuwanie emocji, które sprzyja oglądaniu kolejnych odcinków.More_vert Obserwowane objawy obejmowały patologiczne uzależnienie od hazardu, kompulsywne zakupy, niepohamowany apetyt oraz bing maps api price kompulsywne zachowania seksualne (hiperseksualność).Początki zjawiska miały miejsce wraz z rozwojem ofert wideo na życzenie (VOD w których jednak oglądanie poszczególnych odcinków serialu było możliwe dopiero po ich premierze telewizyjnej.More_vert Globalizacja rynku napojów alkoholowych i wzrost liczby osób upijających się jest zjawiskiem, z którym zarówno politycy, jak i instytucje zajmujące się zdrowiem próbują się zmierzyć.
EnglishAll these problems and even issues relating to obesity and binge drinking have links with a long-hours culture.
Mechanizm przymuszający do oglądania kolejnych odcinków jest analogiczny do mechanizmu zmuszającego do nieprzerwanego czytania książki.EnglishManifestations observed include pathological gambling, compulsive shopping, binge eating, and compulsive sexual behaviour (hypersexuality).