I klassisk Yatzy används 5 tärningar, deltagarantalet är obegränsat och den som har uppnått den högsta poängsumman i slutet vinner.
It is related to the.Tower : lotto region burgdorf A set of four combined with a set of two.The player with the highest total score wins the game.Chans : Alla de fem tärningarnas ögontal räknas jackpot germania och summan av dessa förs in på protokollet.After each roll, the player chooses which dice to keep, and which to reroll.Here the Yatzy -combination is removed and the following combinations are added to the lower section: Three Pairs : Three pairs of dice.Score: Sum of dice in those two pairs.Resultatet blir fyrtal eller sexor med poängsumman 24, som antecknas vid rubriken som väljs.Score: 15 points (sum of all the dice).Score: Sum of those four dice.Spelaren som slår högst får börja, sedan roterar man medurs.Yatzy : All five dice with the same number.Yatzy : Alla de fem tärningarna visar lika och då ger Yatzy alltid 50 poäng.Score: Sum of those two dice.Yahtzee introduces Yahtzee bonuses and a Joker rule when a player scores a second Yahtzee.Score: Sum of those three dice.
Trean blir en fyra och spelaren kastar det tredje och sista slaget som blir en femma.