I 1570 'erne besluttede, frederik.
Når de ankom med følger og hof på over 100 personer, havde stiftamtmanden ansvaret for at forsørge dem.
Klosterets ejendomme blev lagt sammen med ejendommene under.Andersen blev som barn inviteret af Prinsen til slottet, hvor.C.Flere steder i i bygningsmassen kan man se tilmurede vinduer og buegange.I løbet af 1400-tallet vokser klosteret derfor voldsomt, og bliver det største og mest betydningsfulde Johanniterkloster i Danmark efter hovedklosteret.Man foreslog derfor i 1860 at en del af underetagen kunne benyttes som museum, og der blev indrettet udstillinger.Mange havde lejligheder på slottet, og der var også et stærkt militært islæt med oprettelsen af Fyns Stifts Officers Bibliotek lotto rosenheimer platz i 1914.Staten solgte slottet til Odense Kommune i 1907, hvor Kongens Have også blev offentligt tilgængelig.Den nye nordfløj indeholdt en stor sal, Rosen, der blev brugt til spisning, flere gæsteværelser, samt kongens og dronningens private gemakker.Kongerne brugte slottet som hvilestation på rejser mellem landsdelene.Den første lensmand var.Kongen var tilfreds, især med den nye slotshave, og besøgte flere gange slottet.Mange af slottets større rum stod tomme derefter.Næsbyhoved Slot, og blev herefter kaldt Odensegårds len.Hun fik værelser i stueetagen, hvortil der var en hemmelig trappe, der hurtigt kunne føre hende til de kongelige gemakker.Andersens mor arbejdede på slottet,.C.